Uvjeti korištenja

Odredbe

 • Uvjeti korištenja vrijede za SEVOI portal www.sevoi-hrvatska.eu sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni www.sevoi-hrvatska.eu, dalje u tekstu SEVOI Hrvatska.
 • SEVOI Hrvatska u vlasništvu je društva SEVOI GRUPE d.o.o.
 • Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala SEVOI Hrvatska
 • SEVOI Hrvatska, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte.

Opće odredbe

 • Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja portala
 • SEVOI Hrvatska. Zadržavamo pravo promjena i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave.
 • SEVOI Hrvatska vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.
 • Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama.
 • Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
  Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača rješavaju se isključivo između korisnika.
 • SEVOI Hrvatska nije odgovorna ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa
 • Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice SEVOI Hrvatska, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja SEVOI Hrvatska.
 • SEVOI Hrvatska ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
 • Portal SEVOI Hrvatska sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. SEVOI Hrvatska ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana.

Korisnicima na SEVOI Hrvatska nije dopušteno

 • promovirati druge servise, proizvode i usluge
 • slati poveznice na druge internetske lokacije
 • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
 • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
 • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
 • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, SEVOI Hrvatska zadržava pravo bez obavijesti:

 • privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
 • trajno otkazati isporuku poruka primateljima
 • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.

Završne odredbe

 • Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 01. 01. 2022. godine.

Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku od 7 radnih dana.

Podaci o portalu SEVOI Hrvatska:

Email: [email protected]
Telefon / Podrška / Prodaja: +385 01 34 62 534